Privacy verklaring

Privacy- en cookieverklaring
Via de website buitengewoonjij.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Buitengewoon JIJ respecteert uw privacy en behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.
 
Gebruik van uw gegevens
Bij het gebruik van onze website en diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. U kunt uw gegevens doorgeven via ons contactformulier. Wij verwerken van u de volgende gegevens:
- NAW gegevens
- e-mailadres
- telefoonnummer

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
- U gebruik laten maken van onze dienstverlening;
- Het afnemen van diensten via de website en het gebruikmaken van de functionaliteiten van de website; 
- Het verzenden van gepersonaliseerde nieuwsbrieven die relevant zijn voor de door u afgenomen diensten.
- Het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via de website 
- Het opmaken van uw (digitale) facturen.
 
Bewaartermijnen
Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren. Tevens hebben wij een bewaarplicht voor onze digitale facturen. Wij bewaren deze 7 jaar conform de eisen van de belastingdienst. Beveiliging van uw data Om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan, nemen wij passende beveiligingsmaatregelen, zoals beveiligde opslag van uw gegevens in onze database. Tevens worden alle gegevens die u op onze website invoert versleuteld verstuurd met het https protocol. (SSL)
 
Beveiliging van uw data
Om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan, nemen wij passende beveiligingsmaatregelen, zoals beveiligde opslag van uw gegevens in onze database. Tevens worden alle gegevens die u op onze website invoert versleuteld verstuurd met het https protocol. (SSL)
 
Verstrekking aan derden
Buitengewoon JIJ verstrekt uw gegevens niet aan derden, behalve in het geval van een wettelijke vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een product of dienst.
 
Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens
Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op. 
 
Profilering
Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor profilering.
 
Cookies
We maken op de websites van Buitengewoon JIJ geen gebruik van (tracking-)cookies. Ook niet van Google analytics.
 
Wijzigingen
Buitengewoon JIJ behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer er wijzigingen zijn, publiceren wij deze op onze website. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
 
Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 23 mei 2018