Tarieven | Vergoeding | PGB | Sociale vergoeding | Gemeente

  • Intakegesprek (60 min) : EUR 85,00 
  • Individuele sessie (60 min) : EUR 85,00
  • Oudergesprek, evaluatiegesprek, eindgesprek (60 min) : EUR 85,00
 Bovenstaande prijzen zijn inclusief 21% BTW
  •  Shantala kindermassage (1 uur) : EUR 47,50
  • Ontspanningsmassage voor volwassenen (1 uur) : EUR 47,50
  • Ouder - Kind massage workshop (1,5 uur) : EUR 85,00

De prijzen van de massages zijn inclusief 21% BTW


Buitengewoon JIJ is aangesloten bij het NVPA, een beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten.
Informatie opmtrent vergoedingen is te vinden op de website http://nvpa.org/verzekeringen/public
NVPA lidmaatschapnummer: 103256


RBCZ licentienummer: 214028R
RBCZ = Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg
KvK nummer: 57099855
 
Via uw Gemeente (tot 18 jaar)
 
Sinds 1 januari 2015 valt de jeugdzorg onder de verantwoordelijkheid van uw Gemeente. Voor passende zorg kunt u zich daarom melden bij het WMO loket in uw Gemeente.
 
Via zorgverzekeraar (ouder dan 18 jaar)

Afhankelijk van uw zorgverzekering en polisvoorwaarden, kan het mogelijk zijn de kosten voor de therapie geheel of gedeeltelijk vergoed te krijgen. Ik adviseer u vooraf te informeren bij uw zorgverzekeraar. Ook kunt u kijken op de website van de NVPA voor vergoedingen: https://nvpa.org/verzekeringen/public


Kwaliteit & Beroepsvereniging
 
Ik ben aangesloten bij de NVPA.
Hier leest u meer over de https://nvpa.org
 
Tevens ben ik als registertherapeut lid van de koepelorganisatie RBCZ. Alleen kwaliteitstherapeuten mogen de beschermende titel registertherapeut voeren.
 
De Wkkgz bepaalt dat zorgcliënten klachten en geschillen over een zorgaanbieder aan een erkende geschilleninstantie moeten kunnen voorleggen. Ik ben hiervoor aangesloten bij de SCAG. Meer informatie over SCAG vindt u op de website https://scag.nl
 

Algemene voorwaarden
 
Voor de algemene voorwaarden van Buitengewoon JIJ verwijs ik u naar de volgende link: Algemene voorwaarden document .pdf

 
Praktijk Buitengewoon JIJ - Weidegeelster 5 - Twello - info@buitengewoonjij.nl - Tel: 06-19041090
Regio:
Twello   Wilp-Achterhoek Wilp
Voorst
Deventer
Apeldoorn Zutphen