Regio: Twello | Deventer | Apeldoorn | Wilp-Achterhoek | Voorst | Zuthpen

Wat is Kindercoaching / Jongerencoaching

Coaching is op de toekomst gericht, waar sta ik nu en waar wil ik naartoe. En hoe kom ik daar? De bedoeling van coaching is het maken van een stap-voor-stap plan om je persoonlijk gestelde doel(en) te bereiken. Door middel van coaching gaan wij opzoek naar de oplossing van het probleem. 
 
Wat is Integratieve Kindertherapie / Jongerentherapie

Integratieve Kinder- en Jongerentherapie is een kortdurende therapie en richt zich voornamelijk op het oorspronkelijke onderliggende probleem. Integratief betekent ook dat er wordt gewerkt met zes verklaringsmodellen, als kindertherapeut bekijk ik de verschillende invalshoeken.
Wat is de impact van de verschillende verklaringsmodellen op de klacht/het probleem?

    •    Systemisch model: De communicatie binnen het gezin en de directe omgeving
    •    Gedragsmodel: Het aan- en afleren van gedrag & aanleren van vaardigheden
    •    Stressmodel: Hoe is de balans tussen de draaglast en draagkracht van het kind/de jongere
    •    Cognitief model: Zijn er bepaalde overtuigingen die het gedrag beïnvloeden
    •    Psycho-analytischmodel: Zijn er onverwerkte gebeurtenissen uit het verleden
    •    Medisch model: Zijn er lichamelijke oorzaken
 
Alle modellen staan met elkaar in verbinding, mijn kijk op de mens is holistisch. 
Bij een holistische benadering ga je ervan uit dat alles met elkaar verbonden is. Lichaam en geest kunnen niet los van elkaar gezien worden. Een ziekte wordt niet bekeken als een puur lichamelijk verschijnsel. De oorzaak kan bijvoorbeeld haar wortels hebben in de verkeerde voeding, omgevingsfactoren of een emotionele en psychologische disbalans. Je kijkt vanuit een holistische benadering altijd naar de mens als totaalplaatje.

Belangrijke uitgangspunten

    •    Het kind/ de jongere moet zelf een probleem ervaren, anders heeft therapie geen zin
    •    Ik stel geen diagnose, maar zal doorverwijzen indien nodig
    •    De inhoud van de sessies zijn privé en worden niet besproken met de ouders/verzorgers,
         tenzij op uitdrukkelijk verzoek van het kind/de jongere
 
 
Praktijk Buitengewoon JIJ - Weidegeelster 5 - Twello - info@buitengewoonjij.nl - Tel: 06-19041090
Regio:
Twello   Wilp-Achterhoek Wilp
Voorst
Deventer
Apeldoorn Zutphen